Skyltstället hemsida - uppdrag av Humblebrag

Skandinaviens ledande skyltaktör

Design & hemsida

Som ett led i sin fortsatta expandering av kontor och fler franchisetagare runt om i landet genomfördes en nylansering av Skyltställets hemsida, som på ett bättre sätt presenterar vad verksamheten erbjuder och ger rätt känsla och intryck. Vi tog fram en ny hemsida för plattformen WordPress som är lätt att växa i samtidigt som verksamheten gör det. I samband med framtagningen av nya hemsidan tog vi även fram illustrationer för Skyltställets stora produktområden.

Filmproduktion

Skyltstället har lokala kontor runt om i hela landet med en central produktionsenhet. För att på ett smart, effektivt och tydligt sätt visa hur deras process går till tog vi tillsammans med dom fram en beskrivande film. Vi var med och utformade idéen, tog fram manus och storyboard, filmade och satte ihop allting till den färdiga filmen.

Fler uppdrag

Johannes Hansen – uppdrag av Humblebrag

Johannes
Hansen

Johannes Hansen får människor att växa genom utmaningar. Kunskap och inspiration räcker inte.

Gå till uppdrag
Civilekonomerna - uppdrag genomfört av Humblebrag

Civilekonomerna

Fackförbundet Civilekonomerna med över 40 000 medlemmar ville öka intresset och visa på fördelarna med att vara medlem.

Gå till uppdrag
Myrtall - uppdrag av Humblebrag

Myrtall

Myrtall skapar möjligheter och broar mellan Sverige och Kina genom att erbjuda attraktiva paket för kinesiska besökare.

Gå till uppdrag